Articles for the Month of februari 2020

Tafels – beelddenker format

beelddenker.tafels

beelddenker.tafels

 

De bedoeling van dit format is dat in het grootste rondje een tafel komt te staan bijvoorbeeld 6 in de kleine rondjes ernaast komen de cijfers 1 t/m 10 te staan en in de buitenste rondjes komen de antwoorden te staan.

Door deze manier van tafels zichtbaar maken kunnen:

  • Zien leerlingen duidelijk de samenhang tussen de getallen
  • Schrijven de leerlingen zelf hun moeilijkste te leren tafels op
  • Kunnen leerlingen de tafels als een plaatje opslaan
  • Kunnen leerlingen op hun eigen manier logica ontdekken in de tafels

Download het format hier

Let’s chat – Kindgesprek

Letschat

Om een goede invulling te geven aan een kindgesprek kun je kiezen om gebruik te maken van het zelfportret van let’s chat. Let’s chat zorgt voor een gesprek met leerlingen. Samen met een leerling voer je een kindgesprek en kom je via de vraagkaartjes veel te weten.

Letschat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vragenkaartjes gaan over de volgende onderwerpen:
- Thuis, een vraag kan zijn: ‘hoe ziet jou familie eruit?’
- Vrienden, een vraag kan zijn: ‘wat maakt iemand een goede vriend(in)?’
- Motivatie, een vraag kan zijn: ‘wat geeft jou energie?’
- Creatief, een vraag kan zijn: ‘waar denk jij aan bij ‘creatief’?
- School, een vraag kan zijn: ‘wat heb jij op school het meest nodig?’
- Gevoel, een vraag kan zijn: ‘begrijp jij hoe een ander zich voelt?’

Het is de bedoeling dat de kinderen zelf kiezen welke vragenkaartjes ze willen bespreken. De antwoorden worden ingevuld op het Let’s chat-invulblad. Als iets niet helder is, vraag dan altijd door: Wat bedoel je daar precies mee? Hoe komt dat? Is dat altijd zo? Hoe voel jij je dan?

Als alle onderwerpen besproken en ingevuld zijn, is er een mooi zelfportret van de leerling ontstaan. Bewaar het Let’s chat-invulblad in een map of in de portfolio van de leerling. Door de kindgesprekken meerdere malen per jaar te voeren, krijg je goed inzicht in veranderingen.

De vragenkaartje kun je ook op andere momenten gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een seo-kring of in kleine groepjes kunnen de vragen ook worden besproken worden.

Wil je let’s chat ook graag bestellen? Dan kan hier.

Dank aan Eduforce voor het opsturen van de recensie-exemplaar.

Spelenderwijs aan de slag met de spellingscategorieën E4 – E5

verrassingsei

Dit jaar ben ik juf van groep 4 – 5 en soms probeer ik ook in spelvorm leerstof al spelenderwijs te herhalen. Zo heb ik het volgende spel bedacht, namelijk verrassingseieren zoeken met spellingmoeilijkheden. De verrassingseieren heb ik gekocht bij de action.

verrassingsei

 

 

 

 

 

 

 

 

In een verrassingsei zit een briefje met de uitleg van de spellingmoeilijkheid en een voorbeeld erbij. De eieren worden in het lokaal of op de speelplaats verstopt van tevoren. De kinderen moeten de verschillende eieren zoeken en zelf bij elke spellingmoeilijkheid die ze vinden een woord bedenken. Je kunt het voor kiezen om het op te laten schrijven op een blaadje of wisbordje en buiten zou je het zelfs met stoepkrijt op de grond kunnen laten schrijven.

Zo zijn de kinderen al speurend en bewegend bezig met het bedenken van nieuwe woorden bij spelling. Vooraf moet je wel ook even afspreken hoeveel woorden je van de kinderen verwacht binnen een bepaalde tijd.

Veel leer en speelplezier!!

De spellingscategorieen met de voorbeeldwoorden van E4 en E5 kun je hier: Spellingscategorieen E4  Spellingscategorieen E5 downloaden.