Hand opsteken in de klas?

Afgelopen donderdag ben ik een kijkje gaan nemen in groep 7. Dit heb ik gedaan, omdat ik nog nooit eerder in een groep 7 stage gelopen heb. Een andere reden was dat deze juf veel gebruik maakt van het smartboard en verschillende coöperatieve werkvormen gebruikt.

Wat mij het meeste is bijgebleven van deze dag is dat deze juf liever niet met ´hand opsteken`werkt maar met kaartjes waarop een naam staat van een leerling in de klas.

Wanneer deze juf een vraag stelt, schudt ze de kaartjes en pakt na een aantal keer schudden het bovenste kaartje van de stapel. Dit kind moet dan antwoord geven op de vraag. Door het werken met deze methode, moet elk kind een antwoord op de vraag krijgen tijdens de denktijd.

Elk kind is actief betrokken bij de leerstof, omdat elk kind zo maar eens de beurt kan krijgen. Het kan natuurlijk voor komen dat de leerling het antwoord niet weet, maar dan ben je als leerkracht er om samen een oplossing te vinden.

Wanneer een kind geweest is gaat het bij deze juf even uit de stapel met kaartjes (je kunt het kind er ook gewoon weer terug in doen), maar na ongeveer 5 keer komt het kind weer terug in de stapel.

Bij het spelen van bijvoorbeeld een energizer op het smartboard, zoals Simon says kan je deze methode van beurten geven ook toepassen. Wel met de kinderen even afspreken dat ze eerlijk moeten zijn wanneer ze al eens eerder het spel gespeeld hebben, zo kan tenminste iedereen aan de beurt komen.

Nog een laatste tip: laat de kinderen hun eigen naamkaartje maken op een hard karton en vertel de kinderen waarvoor je deze kaartjes gaat gebruiken. Donderdag ga ik ook met de manier van werken aan de slag in groep 3.

Leave a reply