Kerst 10x

Een leuke opdracht om in groep 3 bij taal te doen is ze een heel lang woord te geven wat te maken heeft met een thema zoals nu: kerstmis.
Dit kunnen woorden zijn als: kerstfeest, kerstvakantie, kerstavond, december etc. Dit woord krijgt elk kind op een blad 10 x onder elkaar.

Het eerste woord mag het kind helemaal los knippen, zodat het allemaal losse letters krijgt. Met deze letters probeert het kind zoveel mogelijk nieuwe woorden te maken. Wanneer het kind geen nieuwe woorden meer kan maken, knipt het kind een nieuwe strook af. Dit woord wordt gebruikt om weer nieuwe woorden te maken en daarbij gebruikt het kind ook de overgebleven letters van het eerste woord. Alle nieuwe woorden worden op een groot vel geplakt.
Dit taalspel is zeker ook geschikt om met z’n tweeën te doen.
Je kunt er zelfs een wedstrijd van maken door bijvoorbeeld na 3 minuten te kijken wie de meeste woorden heeft gemaakt.

Leave a reply