Ladder positief contact / Suzan Aussems

-       Praatkaartje
Wat is positief contact? Waar denken de kinderen aan bij dit woord. De kinderen  praten hierover in hun groepje. Het kind met het praatkaartje mag vertellen. Na 2 minuten is het volgende kind aan de beurt.

-       Woordweb
We maken gezamenlijk een woordweb op het bord. De kinderen hebben gediscussieerd over het onderwerp respect en positief contact. Deze woorden noemen zij ook voor in het woordweb.

-       Stroken maken
Vervolgens kiezen we de belangrijkste woorden uit het woordweb. Elk groepje kiest hier er twee van uit. Deze woorden gaan zij omzetten in iets dat de kinderen uit de klas kunnen bereiken.

Bijvoorbeeld: luisteren. Hiervan maken zij: we luisteren naar een ander.  Deze zinnen schrijven zij netjes op een strook papier.

-       Ladder maken
We bekijken de zinnen. Welke zinnen doen ze al? Of welke zinnen zijn makkelijk om te doen? Bv: groeten, oogcontact maken. Wat is nog erg moeilijk? Samen een ruzie oplossen. De makkelijke dingen komen bovenaan de ladder te staan. De moeilijkere onder aan de ladder.

-       Naam bij ladder
De kinderen hangen hun naam bij de plek op de ladder waar zij denken dat ze zitten.

Leave a reply