Mijn carnavalsvakantie

Na een vakantie willen kinderen graag in de kring vertellen over de vakantie. Om de kinderen eerst rustig na te laten denken over wat ze echt belangrijk vinden om te vertellen heb ik het volgende bedacht.

Klik hier voor de gebeurtenisketting in .doc formaat.

De gebeurtenisketting: de kinderen denken na over drie belangrijke gebeurtenissen van de vakantie. Deze drie gebeurtenissen tekenen ze in de rondjes. Kinderen van groep 2 moeten proberen om dit ook in chronologische volgorde te tekenen. Na een aantal minuten stoppen de kinderen met tekenen en wisselen ze via tweegesprek op tijd de gebeurtenisketting uit.

Uitleg tweegesprek op tijd gevonden via: http://www.123lesidee.nl/index.php/site/out/15655

Leave a reply