Sprongen van …

Een korte oefening om mee te beginnen vooraf aan een rekenles is een coöperatieve werkvorm met sprongen. Elk groepje krijgt een stapeltje kaartjes met cijfers. Deze cijfers volgen elkaar niet direct op, maar er zit wel een logisch volgorde in de cijfers. De cijfers volgen zich namelijk op in sprongen.

Elk groepje moet proberen om deze cijfers in goede volgorde achter elkaar te leggen en zelf te ontdekken welke sprong het cijfer steeds maakt. Door de oefening krijgen de kinderen steeds meer zich op de volgorde van de cijfers en dit is een mooie tussenstap naar het leren van de tafels.

Zelf gebruik ik deze oefenvorm bij de sprongen van 2, 3, 4, 5 en 10 in groep 4.  Vooraf wijs ik een groepsleider aan, ook vertel ik aan de kinderen hoelang ze de tijd hebben om deze oefening te doen. Kinderen kunnen aangeven dat ze klaar zijn door hun hand in de lucht te steken. De groepsleider mag dan de volgorde van de getallen opnoemen, kinderen uit de klas kunnen de sprong aangeven. De verschillende sprongen lijnen van de groepjes prik ik op het prikbord in de klas. De kinderen hebben hier steun aan tijdens het verwerken van de opdrachten uit het boek die volgen gedurende de les.

 

Leave a reply