Articles

Boekenkring – thuisonderwijs

boekenkring

Op school maken wij gebruik van de leesmethodiek LIST lezen, Lezen is Top. Hierbij is er drie keer in de week een boekenkring / boekenbabbel. Het wordt ook wel een mini leesles genoemd.

Het doel van een mini leesles is boekpromotie van verschillende genres, ontdekken van de structuur in fictie-boeken, voordoen hoe je informatieboeken kunt gebruiken en bovenal het vergroten van de leesmotivatie. De mini leesles wordt ook wel een boekenbabbel genoemd. Na het lezen kom je terug op de leesvraag die tijdens de mini leesles gesteld is. Dit activeert alle leerlingen om na te denken over hun boek.

Omdat dit nu niet door kan gaan heb ik het volgende bedacht.

boekenkring

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuisopdracht Boekenkring

Omdat we nu geen LIST lezen hebben op school en dus geen boekenkring, maken jullie zelf een boekenkring filmpje en plaatsen jullie deze in jullie portfolio op classdojo.

Wat moet je vertellen in het filmpje?

1. In de inleiding stel je snel jezelf en het boek voor.

2. In het tweede deel vertel je over de buitenkant van het boek.
De kaft, wie is de auteur, informatie over de auteur, de uitgeverij, de illustraties, de tekening op de kaft.

3. Dit deel moet het meest overtuigend zijn. In een korte tekst vertel je:

 • Wat voor soort boek dit is (spannend, grappig…),
 • Komt het boek uit een serie?
 • Wie zijn de hoofdpersonen?
 • Hoe de (hoofd)personen elkaar kennen.
 • Waar en wanneer het verhaal zich afspeelt.
 • Je vertelt de korte inhoud van je boek (zonder het einde te verklappen).

  Dit stuk moet ons overtuigen om jouw boek te lezen. Probeer op een zo boeiend mogelijke manier het verhaal te vertellen, zonder dat je te veel vertelt. Als je het einde van het boek al weet, dan zal je het niet meer lezen. Je moet het zo vertellen dat iedereen eigenlijk het vervolg wil weten, maar dit enkel kan te weten komen door het boek te lezen.

  4. Doe een laatste poging om je klasgenoten te overtuigen. Jouw mening is hier van belang. Waarom koos jij het boek? Waarom moeten ze het zeker lezen? Dit is je laatste verkooppraatje.

Tip: Schrijf je tekst uit, laat deze nakijken en leer het daarna uit je hoofd. Dit laatste is erg belangrijk. Het is de bedoeling dat je je verhaal vertelt en niet voorleest.

Download hier de uitleg in .pdf Boekenkring

Stillezen een probleem?

Stilleestips

Een veelvoorkomend ‘probleem’ is dat kinderen verkeerde boeken kiezen en daardoor boeken maar half uitlezen en niet tot de essentie van het verhaal komen. Zelf vind ik het niet zo een ‘probleem’ omdat niet iedereen stillezen leuk vindt en het is ook is gebleken dat stillezen niet altijd even effectief is. Tot AVI E4 is het belangrijk om hardop te lezen met een tutor of in duo’s. Vanaf ongeveer groep 5 is wel gebleken dat stillezen effectiever is, omdat er dan ‘meer kilometers’ gelezen kunnen worden. De methode LIST! heeft hier heel duidelijk onderbouwde informatie over hoe je dit zou kunnen aanpakken en vormgeven.

Stilleestips

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je toch voor stilleesmomenten kiest volgen hieronder een paar tips die je kunt gebruiken bij het stillezen:

 • Doe vooraf aan het stillezen aan boekpromotie: hierbij lees jezelf als leerkracht een stukje voor en vraag je wie het boek verder zou willen lezen en waarom.
 • Doe vooraf aan het stillezen aan een boekenkring: welk kind is enthousiast over zijn boek? Laat hem erover vertellen, zo komen alle kinderen met verschillende boeken en onderwerpen in aanmerkingen.
 • Lees zelf ook stil als de kinderen dit moeten doen, goed voorbeeld doet goed volgen.Chill lezen: iedereen mag een plek kiezen in het lokaal en leest hier stil. Erg leuk, stimuleert de kinderen! Wissel hierin wel af, laat het echt een moment zijn dat af en toe terug komt. Hou het leuk!
 • Gebruik voor of na het lezen de vragenkaartjes van Chambers. 
 • Hou een gesprek met de kinderen waarom ze de boeken zo snel ruilen. Misschien kom je door de antwoorden erachter dat er misschien kleine dingen missen die gemakkelijk op te lossen zijn.
 • Maak gebruik van toneelleesboeken, AVI strips en moppenboekjes. Afwisseling biedt creativiteit!
 • Luisterboeken zijn ook nog altijd een optie.
 • Zorg ervoor dat iedereen twee boeken heeft, zo voorkom je geloop tijdens het stillezen.
 • Mandjes lezen. Per tafelgroep per week een mand op tafel. In elke mand variatie aan boeken. Info, moppen, stripboeken, boeken van een bepaalde schrijver etc. Na een week de manden doordraaien naar het volgende tafelgroepje.

 Wat is jouw mening met betrekking tot het stillezen? Heb jezelf nog tips, deel ze dan in de reacties!

Boekenkring

Doel: Kinderen laten ervaren om voor een klas een presentatie te geven. Interactie wil ik creëren door de kinderen met elkaar over het boek te laten praten.  De kinderen geven opmerkingen / complimenten aan het kind van de boekenkring.

 Hoe werkt een boekenkring?  Het kind gaat in de kring iets vertellen over zijn of haar boek. Het kind kiest vooraf het boek.

Wat moet je doen in jouw boekenkring:

-       Je laat ons het boek zien en je vertelt hoe het heet.

-       Je vertelt wie de schrijver / schrijfster is.

-       Je vertelt iets over de personen in het boek.

-       Je vertelt iets over wat er gebeurt in het verhaal.

-       Lees een stukje voor ( 1 à 2 minuten  è echt niet meer).

-       Vertel ons waarom jij vindt dat wij het boek moeten lezen.

-       Als laatste mogen een aantal  kinderen en de juf een opmerking maken over jouw boekenkring.

Dit zou je er ook bij kunnen doen:

-       Je vertelt iets over de schrijver/schrijfster.

-       Je noemt andere boeken van de schrijver/schrijfster.

-       Je vertelt iets over de voorkant van het boek.
(wat staat erop getekend, wie zijn het, heeft de tekening met het verhaal te maken).

-       Laat een plaatje zien en vertel waar het over gaat.

Waar moet je op letten:

-       Probeer goed de groep in te kijken als je vertelt

-       Bij het voorlezen zoek je een stukje uit dat jij leuk, grappig, spannend of heel bijzonder vindt. Zorg dat het stukje niet te lang is (1 á  2 minuten)
Het is de bedoeling dat je dit voorlezen thuis een aantal keren oefent. Let erop dat je rustig en duidelijk spreekt.

-       Het is vooral een vertel boekenkring en geen voorleesboekenkring. Het lekker over je boek vertellen is het allerbelangrijkst.

boekenkring evaluatieformulier

 

Boekenkring spiekbriefje