Articles

Leren zichtbaar maken – visible learning

leren zichtbaar maken1

Een van de speerpunten binnen het geven van onderwijs  kan zijn: leren zichtbaar maken oftewel visible learning. Grondlegger hiervan is John Hattie, hij geeft aan dat het de rol van de leerkracht is om de leerlingen te brengen van waar ze zijn naar waar ze zouden moeten zijn. Dit is volgens Hattie het morele doel van onderwijs (Hattie, 2012). Een mooie uitspraak die hierbij aansluit is dat het er niet om gaat wat we onderwijzen, maar om wat we de leerlingen leren (Kohn, 2008).

Hattie bedoelt met leren zichtbaar maken, dat het lesgeven zichtbaar moet zijn voor de leerlingen en dat het leren van de leerlingen zichtbaar moet zijn voor de leerkracht. Hierbij is aandacht voor wat het meeste of minste effect voor de leerling resultaten. Wanneer dit zichtbaar is kunnen alle leerlingen het hoogste niveau van presteren bereiken.

Hattie heeft door onderzoeken een barometer kunnen opstellen van effectiviteit, namelijk:
- Boven de o,4= zone van gewenste effecten
- 0,15 tot 0,4= lichte effecten
- 0 tot 0,15 = geringe effecten
- Lager dan 0 = negatieve effecten

Effectgrootten+variabelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over naar de praktijk, hoe kunnen wij deze theorie toepassen. Een aantal algemene tips:

- Maak gebruik van convergente differentiatie. Bij convergente diffrentiatie wordt er een minimumdoel voor de groep als geheel gesteld. Alle kinderen doen mee aan de groepsinstructie en profiteren zodoende van de uitleg van de leerkracht en van elkaar. Na de groepsinstructie gaat de groep de leerstof zelfstandig verwerken, waardoor de leerkracht tijd heeft om de risicoleerlingen extra instructie te geven. Dit wordt ook wel begeleide inoefening genoemd. Risicokinderen krijgen dus groepsinstructie én verlengde instructie. De instructietijd wordt zodoende enorm vergroot voor deze leerlingen. Voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is er verdiepingsstof die aansluit op het leerdoel van de les.
- Ben een leerkracht die lesgeeft en niet een leerkracht die werkcondities creëert. Modellen is hierbij heel belangrijk.
- Praat met elkaar over wat de leerlingen leren. Handige vragen die je hierbij kunt stellen zijn: wat leer je?, waar werk je aan?, wat doe je als het niet weer?, hoe weet je, dat je klaar bent? en hoe weet je dat je het goed hebt gedaan?
- Laat leerlingen samenwerken, dit is ook goed voor de motivatie. Tutoren kan heel effectief zijn, peer tutoren heeft zelf een effectgrootte van 0,55!  Peer tutoren is een vorm van samenwerking waarbij één van de twee leerlingen een duidelijk helpende, ondersteunende rol op zich neemt. De begeleidende leerling of “tuto” kan in een hogere klas zitten, maar even goed kan het ook om twee klasgenoten gaan.

Wat je kun nog meer doen?
Maak jezelf lid van de Facebook groep leren zichtbaar maken. Hier vind je allerlei makkelijk bruikbare ideeën om toe te passen in de klas of zelfs schoolbreed. Een paar voorbeelden:
leren zichtbaar maken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leren zichtbaar maken1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook kun je heel veel ideeën vinden op Pinterest, zelf heb ik ook een bord gemaakt. Zoeken op: visible learning, leren zichtbaar maken, John Hattie etc.

Komend schooljaar ga ik ook aan de slag met ‘leren zichtbaar maken’, ideeën die ik dan uitvoer zal ik zeker delen op mijn site.

Activiteiten thema kleur

Welke activiteiten ga ik tijdens de themaweek kleur uitvoeren? Tijdens deze week sta ik twee dagen in de klas. De activiteiten die ik ga doen wil ik graag met jullie delen.

elmer

 

 

 

 

 

 

- Kennis maken met Elmer de kleurenolifant.
- Elmer knippen en plakken.
- Kleurenliedje aanleren (rood, rood, ‘k heb geen rood. ‘k moet nog rood gaan zoeken. hier in alle hoeken).
- Kleuren sorteren in hoepels.
- Een dagje blauw, zoek 1 ding dat blauw is en breng het mee naar de kring.
- Knutselen van een vissenkom (Een vissenkom is blauw, de kleur van de dag, en daarin komen regenboogvisjes).
- Kleurendobbelsteen (beweegspel: bij kleur rood springen, bij kleur blauw grond aantikken etc.).
- Het welbekende spel: ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is…

De ideeën heb ik zelf bedacht of via Pinterest of de site van juf Anke gehaald.

De meeste bekeken ideeën van 2014

Ook ik kijk graag terug op een mooi jaar waarin ik nog meer ideeën heb gedeeld op digifemke.nl

Welke ideeën zijn het meest bekeken in 2014?

1. Gluren door het sleutelgat
2. Kijken in een glazen bol
3. Carnaval verfwerkje
4. Sinterklaas circuit
5. Woordenrad woordenschat

In het nieuwe jaar ga ik weer proberen om mijn ideeën met jullie te kunnen delen. Ik merk dat wanneer ik foto’s zie waarin mijn ideeën worden gebruikt ik nog meer energie krijg om nieuwe ideeën te delen. Dus maak een foto van mijn ideeën als je ze gebruikt en stuur ze naar info@digifemke.nl

In het nieuwe jaar mag ik starten als kleuterjuf in een derde kleuterklas in België voor 2-3 dagen per week, de andere 2 dagen werk ik als zorgjuf bij de kleuters, ook in België. Ik heb er heel veel zin in! Je zult denk ik de komende tijd hier nog meer kleuterideeën terugvinden.

Voor nu wens ik jullie een heel mooi einde toe en een goed begin!!

lichtpuntje

Twee rekenideeën / Melanie van Deenen

Stickergrafiek

Om de kinderen te helpen om getallen inzichtelijk te maken en schematisch weer te geven kun je gebruik maken van ‘de Stickergrafiek’.

Op het voorbeeld op de foto is te zien hoeveel kinderen 4 jaar zijn en hoeveel kinderen 5 jaar zijn. Ieder kind krijgt een stickertje en mag die opplakken bij zijn of haar leeftijd. Op die manier ontstaat er een vrolijke grafiek waarop het verschil goed is af te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekendruppels

Deze rekendruppels kunnen gebruikt worden voor een leuke coöperatieve werkvorm tijdens een rekenles. Een manier om te gebruiken is om elk kind een druppel te geven. Op de voorzijde staat het cijferteken, op de achterzijde staat het aantal stippen dat correspondeert met het cijfer op de voorzijde. In groep 1 heb ik deze druppels gebruikt t/m 10, in groep 2 t/m 20.

Een manier om de druppels te gebruiken is als volgt: kind 1 houdt het cijferbeeld tegen zich aan, zodat kind 2 het niet kan zien. Kind 2 kan alleen het aantal stippen zien. Kind 2 telt de stippen, vervolgens controleren kind 1 en 2 of het antwoord klopt.

Lees schrijf kwebbel hoek – week

Deze week staat in het teken van de lees schrijf kwebbel hoek. Elke dag post ik een nieuw idee voor in de lees schrijf kwebbel hoek. De ideeën die ik allemaal voor deze week bedacht en gevonden heb via pinterest zijn:

Lege boekjes: Kleuters kunnen in deze lege boekjes zelf hun eigen verhaal schrijven / tekenen.

Tijdschriften: Uit de tijdschriften kunnen de kleuters letters knippen en geheime brieven maken.

Wenskaart: Op een kant van de wenskaart kunnen de kleuters het adres, de postzegel en een klein berichtje schrijven en op de andere kant kunnen ze een mooie tekening maken. Leuk als er iemand jarig is, in plaats van een kleurplaat.

Stiptekening: leg een aantal stiptekeningen in de hoek. Deze stiptekeningen zijn nog niet helemaal af. De kleuters moeten de tekeningen af maken.

Leesdomino: domino met letters, woorden en hele zinnen.

Foto’s van de kinderen en de naam: maak een foto van elk kind of gebruik de pasfoto en schrijf hier zijn of haar naam bij. Plak al deze foto’s en namen op een groot vel, of maak er aparte kaartjes van. Maak ook werkbladen met de verschillende foto’s en erachter een schrijflijn. De kinderen moeten de naam van het kind erachter schrijven.

Geheimtaal: maak een groot blad van het hele alfabet en schrijf erachter een symbool. Alle symbolen vormen de geheimtaal.  Zo kunnen de kinderen elkaar korte briefjes schrijven in geheimtaal.

Deurhanger: leg een aantal lege deurhangers (gekopieerd op wat dikker papier) in de hoek. De kinderen kunnen hun eigen deurhanger maken, met tekst en een tekening.

De wenskaart, stiptekening, leesdomino, geheimtaal en de deurhanger komen in de loop van deze week uitgewerkt op mijn site te staan. Je kunt deze ideeën zo in de klas gebruiken.

Hoe verrijk jij de lees schrijf kwebbel hoek?