Articles

Puzzel zomervakantie

Na de zomervakantie wilt elk kind graag iets vertellen over de vakantie. Sommige kinderen kunnen heel lang vertellen, waardoor het voor andere kinderen niet meer interessant is om naar te luisteren.

Schermafbeelding 2014-08-15 om 11.10.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier heb ik een oplossing voor bedacht. Geef elk kind een puzzelstukje van een grote puzzel (in dit geval heb ik een puzzel van 25 stukjes bijgevoegd, maar je kunt zelf ook opzoek gaan via google naar kleinere of grotere puzzels).

Op dit puzzelstukje mag elk kind de leukste activiteit tekenen die hij of zij deze vakantie heeft gedaan. Omdat het puzzelstukje maar heel klein is moeten ze goed nadenken wat ze willen gaan tekenen. Je kunt de puzzelstukjes klassikaal bespreken, maar veel leuker is in kleinere groepjes die steeds wisselen. Uiteindelijk plak je de puzzelstukjes samen op, zodat je een grote zomervakantie puzzel hebt.Puzzelstukjes die jou dan opvallen kun je uiteindelijk ook nog met de hele klas bespreken.

Download hier de 25 puzzelstukjes. Vergroot het van A4 naar A3, zodat de puzzelstukjes iets groter zijn.

Rijmen mix&koppel zomer

Ik merk dat kinderen het onderdeel: rijmen vaak een moeilijk onderdeel vinden. Op meerdere scholen waar ik nu vervang behandelen ze in de kleutergroepen het thema zomer of vakantie. Ik heb bij dit thema een rijm activiteit bedacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk kind krijgt een kaartje. Je hebt kaartjes die te maken hebben met de zomer en kaartjes die niet te maken hebben met de zomer. Er rijmt steeds een zomer kaartje met een niet zomer kaartje. De kinderen lopen wanneer er muziek klinkt door de klas en proberen wanneer de muziek stopt het rijmkaartje te vinden. Ze vormen dus duo’s. Ik heb kaartjes gemaakt voor een klas van 24 kinderen, rijmen.kaartjes.  Misschien is het een idee om de zomerkaartjes te markeren. Zomerkaartjes krijgen bijvoorbeeld een rode stip.

Natuurlijk kun je met de zomer kaartjes ook nog andere activiteiten doen, zoals:

- Met welke letter begint het plaatjes?
- Woordstukjes hakken
- Maak een raadsel van het plaatje
- Welke plaatjes passen bij elkaar?

Muziek activiteiten met instrumenten

Drie activiteiten die met muziek instrumenten uitgevoerd kunnen worden. Leuk om tijdens de periode voor carnaval te doen, maar dit kan natuurlijk ook tijdens een muziekles.

Uitbeelden van instrumenten

In de kring beelden de kinderen om te beurt een muziekinstrument uit door te doen alsof ze erop spelen. De anderen proberen te raden welk instrument er uitgebeeld wordt. (Als dit nog erg moeilijk is kun je ervoor kiezen om het geluid van het instrument erbij te laten horen.)

Een riedeltje van instrumenten

In de kring zitten alle kinderen. Een aantal kinderen krijgen een instrument. Om de beurt benoemen de kinderen het instrument en laten ze horen hoe het instrument klinkt. Dan gaat een kind buiten de kring staan met de rug naar de kring toe. De juf/meester wijst de kinderen om de beurt aan, het kind dat aangewezen wordt speelt op zijn/haar instrument. Als het hele ‘riedeltje van instrumenten’ is geweest, moet het kind dat buiten de kring stond proberen om aan te wijzen hoe het ‘riedeltje’ ging. De instrumenten worden doorgegeven aan andere kinderen en het spel start opnieuw.

Een instrument ontbreekt… maar welke?

In de kring zitten alle kinderen. Een aantal kinderen krijgen een instrument. Om de beurt benoemen de kinderen het instrument en laten ze horen hoe het instrument klinkt. Dan gaat een kind buiten de kring staan met de rug naar de kring toe. Het kind mag alleen luisteren en niks zien. Alle kinderen met een instrument bespelen tegelijk het instrument. Bij het stopteken van de juf/meester stoppen de kinderen met spelen. Het kind dat buiten de kring staat weet nu hoe het klinkt als er op alle instrumenten gespeeld wordt. Dan wijst de juf/meester een kind aan dat het instrument niet meer mag bespelen. Alle kinderen spelen weer op hun instrument behalve dat ene kind. Bij het stopteken van de juf/meerster stoppen de kinderen met spelen. Het kind buiten de kring moet raden welk instrument er ontbrak. De instrumenten worden doorgegeven aan andere kinderen en het spel start opnieuw.

 

 

Leesbevordering / Melanie van Deenen

Voor de Minor Jeugdliteratuur heb ik een aantal activiteiten ontworpen om de kinderen meer gesprek te laten komen over de boeken die ze lezen. Deze activiteiten heb ik vaak gebruikt tijdens mijn LIO. De resultaten van dit onderzoek spelen nog steeds een rol in mijn onderwijsaanbod. Op de eerste plaats omdat de kinderen de activiteiten leuk vinden, maar ook omdat het goed past binnen de leerlijn.

Activiteit : De Smiley’s

Na het lezen van een boekje mogen de kinderen ‘hun’ smiley op het bord hangen. Vaak hebben kinderen de woordenschat nog niet om goed uit te leggen wat ze van een boek vinden. Daarnaast werken de pictogrammen drempel verlagend: kinderen die niet graag openlijk in groep praten kunnen op deze manier toch hun mening geven.

Activiteit : De leesrups

De leesrups is er in vele variaties en vormen. Ik koos voor de leesrups omdat het op een mooie speelse manier een soort van samenvatting maakt van hoe kinderen een boek zien. Voor deze activiteit gebruikte ik een boekje over carnaval, Ik verkleed me, van Frank Daenen. Dit boekje is heel eenvoudig met weinig tekst, maar past perfect in de belevingswereld van de kinderen. Op het moment dat ik deze activiteit uitvoerde was het bijna carnaval. Mijn bedoeling was om de kinderen voor te lezen om vervolgens een klein gesprekje te beginnen over hoe zij zich wilden verkleden. De kinderen mochten aan elkaar vertellen wat ze wilden worden met carnaval. Vervolgens mochten ze hun gedroomde kostuum tekenen, en daar zouden we samen een rups van maken.

Activiteit : Elkaar voorlezen!

De kinderen lezen heel graag zelf in de boekjes uit de boekenhoek. Bij mijn andere activiteiten mochten de kinderen van mij zelf een boekje gaan lezen als we klaar waren met de activiteit die ik gepland had. Wat me opviel is dat ze elkaar vaak gingen ‘voorlezen’. Ze gingen bij elkaar zitten, zochten samen een boekje uit en gingen het samen doorbladeren. Vaak verzonnen ze hun eigen verhaal bij de prenten uit het boek, maar soms hoorde ik ook mijn eigen teksten terug. Toen ik zag hoe leuk de kinderen samen bezig waren, besloot ik er een activiteit van te maken. Ik wilde de kinderen zo vrij mogelijk laten. Ze mochten zelf kiezen aan wie ze wilden voorlezen en uit welk boekje.

Wat ik ook mooi vond aan deze opdracht is dat de kinderen zich prettig genoeg voelden om aan elkaar voor te lezen!

Activiteit : Het leukste moment kiezen!

Kinderen worden gestimuleerd om met elkaar over boeken te praten. Maar wat moeten ze dan vertellen? Om hen daar een beetje mee te helpen, besloot ik een activiteit te kiezen waarbij ze echt zelf moesten nadenken voordat ze iets konden vertellen. Ik las het boek Dottie’s kuikens voor (Julie Sykes, 2002) en vroeg de kinderen vervolgens om na te denken over wat ze het leukste stukje vonden uit het verhaal. Dat mochten ze tekenen. Opdracht was wel dat ze allemaal apart moesten gaan zitten en niemand mocht nog zien wat ze getekend hadden. Na het tekenen mochten ze dan aan de groep laten zien wat hun favoriete moment was.

Activiteit : Verhaal afschrijven!

Deze activiteit heb ik ontworpen om de kinderen samen te laten nadenken over een einde van een boek. Ik koos het boek Het vreemde ei (Emily Gravett, 2008), omdat dit boek een geweldig boek is voor deze odpracht. Het verhaal gaat over een eend die een ei vindt. Iedereen lacht hem uit, maar voor eend is dit het mooiste ei ter wereld. Bij alle vogels komen hun eieren om de beurt uit, maar bij eend niet.

Ik stopte daar met het verhaal te vertellen en vroeg de kinderen hoe het zou aflopen.

Activiteit : Samen een verhaal op volgorde hangen/ leggen

Ik vond het tijd om een opdracht te kiezen waarbij de kinderen echt samen moesten nadenken en overleggen. Ik besloot om kopietjes te maken uit het boek wat we zouden gaan lezen en die na het lezen over de vloer te verspreiden. Aan de kinderen de taak om die kopietjes in chronologische volgorde neer te leggen.

Activiteit : Zelf een verhaal schrijven

Na het voorlezen van Dottie’s eieren, en daarna Dottie’s kuikens (Julie Sykes) kwam de vraag: “Juf, bestaat er geen boekje over wat er met de kuikens gebeurt als ze groot zijn?”

Ter plekke besloot ik om met de kinderen een boekje te gaan maken over wat er met Dottie’s kuikens gebeurt als ze groot zijn.

We hebben eerst samen besproken wat er dan zou kunnen gebeuren met de kuikens als ze groot zijn. Iedereen had wel ideeën.

“Het wordt een kip!”

“Of een haan!”

“En dan gaan ze eieren leggen!”

“En broeden.”

“En dan komen er weer nieuwe kuikentjes!”

Al snel zat iedereen aan de tekentafel om het verhaal van de kuikens te tekenen. Ze tekenden kippen, kuikens, hanen, kippenhokken en heel veel eieren. Ik kon alles terugzien wat ze over kippen en kuikens hadden geleerd.

Wat een super leuke ideeën! Je kunt deze ideeen echt bij allerlei verschillende boeken inzetten.

Bedankt Melanie voor het delen!

 

 

 

Ladder positief contact / Suzan Aussems

-       Praatkaartje
Wat is positief contact? Waar denken de kinderen aan bij dit woord. De kinderen  praten hierover in hun groepje. Het kind met het praatkaartje mag vertellen. Na 2 minuten is het volgende kind aan de beurt.

-       Woordweb
We maken gezamenlijk een woordweb op het bord. De kinderen hebben gediscussieerd over het onderwerp respect en positief contact. Deze woorden noemen zij ook voor in het woordweb.

-       Stroken maken
Vervolgens kiezen we de belangrijkste woorden uit het woordweb. Elk groepje kiest hier er twee van uit. Deze woorden gaan zij omzetten in iets dat de kinderen uit de klas kunnen bereiken.

Bijvoorbeeld: luisteren. Hiervan maken zij: we luisteren naar een ander.  Deze zinnen schrijven zij netjes op een strook papier.

-       Ladder maken
We bekijken de zinnen. Welke zinnen doen ze al? Of welke zinnen zijn makkelijk om te doen? Bv: groeten, oogcontact maken. Wat is nog erg moeilijk? Samen een ruzie oplossen. De makkelijke dingen komen bovenaan de ladder te staan. De moeilijkere onder aan de ladder.

-       Naam bij ladder
De kinderen hangen hun naam bij de plek op de ladder waar zij denken dat ze zitten.