Articles

Naamkaartjes

Morgen breekt het nieuwe schooljaar ook voor regio Zuid aan. Een activiteit wat meestal aan het begin van het jaar moet gebeuren is het maken van naamkaartjes. Heel handig om de namen te leren kennen en ook handig wanneer er een vervanger in de klas is.

school-68931_640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om het naamkaartje een beetje leuker te maken heb ik het volgende bedacht. Een naamkaartje waarin je je eigen persoonlijkheid legt. Elk kind krijgt zijn of haar naam op deze manier:

Naamkaartje voorbeeld

Naamkaartje voorbeeld

De namen kun je via dit document steeds aanpassen. Dubbelklik op de naam en dan kun je het heel gemakkelijk aanpassen.

In het hokje komt een foto van het kind, of je laat de kinderen zichzelf erin tekenen. Elke letter krijgt een ander patroon waar iets moet worden ingetekend dat te maken heeft met hun eigen persoonlijkheid. Als ik aan mijn eigen naam met 5 letters denk dan kan ik mijn naam bijvoorbeeld invullen met: een letter muzieknootjes (ik hou van muziek), een letter badmintonracketjes (ik speel badminton), een letter met hartjes (ik ben een familiemens), een letter gevuld met sushi (dit is mijn lievelingseten) en een letter gevuld met schrijfletters en sommetjes (ik ben een juf).

Ik zou ervoor kiezen om de naam te laten intekenen met potlood, hiermee kun je net iets preciezer werken en erna de omlijningen van de letters met zwarte stift over te laten trekken.

Veel plezier morgen tijdens de eerste schooldag!!

Ladder positief contact / Suzan Aussems

-       Praatkaartje
Wat is positief contact? Waar denken de kinderen aan bij dit woord. De kinderen  praten hierover in hun groepje. Het kind met het praatkaartje mag vertellen. Na 2 minuten is het volgende kind aan de beurt.

-       Woordweb
We maken gezamenlijk een woordweb op het bord. De kinderen hebben gediscussieerd over het onderwerp respect en positief contact. Deze woorden noemen zij ook voor in het woordweb.

-       Stroken maken
Vervolgens kiezen we de belangrijkste woorden uit het woordweb. Elk groepje kiest hier er twee van uit. Deze woorden gaan zij omzetten in iets dat de kinderen uit de klas kunnen bereiken.

Bijvoorbeeld: luisteren. Hiervan maken zij: we luisteren naar een ander.  Deze zinnen schrijven zij netjes op een strook papier.

-       Ladder maken
We bekijken de zinnen. Welke zinnen doen ze al? Of welke zinnen zijn makkelijk om te doen? Bv: groeten, oogcontact maken. Wat is nog erg moeilijk? Samen een ruzie oplossen. De makkelijke dingen komen bovenaan de ladder te staan. De moeilijkere onder aan de ladder.

-       Naam bij ladder
De kinderen hangen hun naam bij de plek op de ladder waar zij denken dat ze zitten.

Hand opsteken in de klas?

Afgelopen donderdag ben ik een kijkje gaan nemen in groep 7. Dit heb ik gedaan, omdat ik nog nooit eerder in een groep 7 stage gelopen heb. Een andere reden was dat deze juf veel gebruik maakt van het smartboard en verschillende coöperatieve werkvormen gebruikt.

Wat mij het meeste is bijgebleven van deze dag is dat deze juf liever niet met ´hand opsteken`werkt maar met kaartjes waarop een naam staat van een leerling in de klas.

Wanneer deze juf een vraag stelt, schudt ze de kaartjes en pakt na een aantal keer schudden het bovenste kaartje van de stapel. Dit kind moet dan antwoord geven op de vraag. Door het werken met deze methode, moet elk kind een antwoord op de vraag krijgen tijdens de denktijd.

Elk kind is actief betrokken bij de leerstof, omdat elk kind zo maar eens de beurt kan krijgen. Het kan natuurlijk voor komen dat de leerling het antwoord niet weet, maar dan ben je als leerkracht er om samen een oplossing te vinden.

Wanneer een kind geweest is gaat het bij deze juf even uit de stapel met kaartjes (je kunt het kind er ook gewoon weer terug in doen), maar na ongeveer 5 keer komt het kind weer terug in de stapel.

Bij het spelen van bijvoorbeeld een energizer op het smartboard, zoals Simon says kan je deze methode van beurten geven ook toepassen. Wel met de kinderen even afspreken dat ze eerlijk moeten zijn wanneer ze al eens eerder het spel gespeeld hebben, zo kan tenminste iedereen aan de beurt komen.

Nog een laatste tip: laat de kinderen hun eigen naamkaartje maken op een hard karton en vertel de kinderen waarvoor je deze kaartjes gaat gebruiken. Donderdag ga ik ook met de manier van werken aan de slag in groep 3.