Twee rekenideeën / Melanie van Deenen

Stickergrafiek

Om de kinderen te helpen om getallen inzichtelijk te maken en schematisch weer te geven kun je gebruik maken van ‘de Stickergrafiek’.

Op het voorbeeld op de foto is te zien hoeveel kinderen 4 jaar zijn en hoeveel kinderen 5 jaar zijn. Ieder kind krijgt een stickertje en mag die opplakken bij zijn of haar leeftijd. Op die manier ontstaat er een vrolijke grafiek waarop het verschil goed is af te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekendruppels

Deze rekendruppels kunnen gebruikt worden voor een leuke coöperatieve werkvorm tijdens een rekenles. Een manier om te gebruiken is om elk kind een druppel te geven. Op de voorzijde staat het cijferteken, op de achterzijde staat het aantal stippen dat correspondeert met het cijfer op de voorzijde. In groep 1 heb ik deze druppels gebruikt t/m 10, in groep 2 t/m 20.

Een manier om de druppels te gebruiken is als volgt: kind 1 houdt het cijferbeeld tegen zich aan, zodat kind 2 het niet kan zien. Kind 2 kan alleen het aantal stippen zien. Kind 2 telt de stippen, vervolgens controleren kind 1 en 2 of het antwoord klopt.

Leave a reply